به اندیشه نگار خوش آمدید

کالیبره بمانید...!

شرکت اندیشه نگار بهفام در سال 94 باهدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در استان چهارمحال و بختیاری تاسیس شد.

لوگوی اندیشه نگار

آزمایشگاه فشار

کالیبره شوید...!

آزمایشگاه فشار شرکت، با اتکابه دستگاه‌های پیشرفته و استاندارد‌های به‌روز آماده ارائه خدمات تخصصی کالیبراسیون می‌باشد.

آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه دما

کالیبره بمانید...!

آزمایشگاه دمای شرکت، با اتکابه دستگاه‌های پیشرفته و استاندارد‌های به‌روز آماده ارائه خدمات تخصصی کالیبراسیون می‌باشد.

آزمایشگاه دما

مبدل دما به ولتاژ ترموکوپل

یکی از 8 نوع ترموکوپل را از کادر مربوطه انتخاب نمایید، سپس دمای دلخواه خود را در محدوده‌ی ترموکوپل در جعبه متن مربوطه وارد و بر روی دکمه‌یCalculate کلیلک کنید. محاسبه‌گر، مقدار ولتاژ را براساس جدول ترموکوپل NIST برای دمای وارد شده، به‌همراه حساسیت(sensitivity) یا ضریب سیبک(Seebeck coefficient dV/dT) محاسبه می‌کند.

تمامی ولتاژهای داده شده برحسب میلی‌ولت هستند. ضریب سیبک (که بر حسب mV/°C داده شده است) نشان‌دهنده‌ی شیب تابع مرجع در دمای انتخاب شده است و می‌توان از آن برای محاسبه‌ی تأثیر یک تغییر افزایشی در دما، بر روی ولتاژ ترموکوپل استفاده کرد.

مقادیر جدول ترموکوپلی که در این محاسبه‌گر استفاده شده است، براساس دمای اتصال مرجع(اتصال سرد) 0 درجه‌ی سانتی‌گراد(32 درجه‌ی فارنهایت) می‌باشد. اگر این فرض درست نباشد، باید مقدار اصلاح ولتاژ برای جبران، به این مقادیر اضافه گردد.

لوگوی اندیشه نگار
Temperature
Thermocouple
Voltage (mV)
Seebeck Coefficient
dV/dT
Standard limits
of Error
Special limits
of Error
°C     °F     K
Select Thermocouple Type
Type B Type E Type J
Type K Type N Type R
Type S Type T