به اندیشه نگار خوش آمدید

کالیبره بمانید...!

شرکت اندیشه نگار بهفام در سال 94 باهدف ارائه خدمات فنی و مهندسی در استان چهارمحال و بختیاری تاسیس شد.

لوگوی اندیشه نگار

آزمایشگاه فشار

کالیبره شوید...!

آزمایشگاه فشار شرکت، با اتکابه دستگاه‌های پیشرفته و استاندارد‌های به‌روز آماده ارائه خدمات تخصصی کالیبراسیون می‌باشد.

آزمایشگاه فشار

آزمایشگاه دما

کالیبره بمانید...!

آزمایشگاه دمای شرکت، با اتکابه دستگاه‌های پیشرفته و استاندارد‌های به‌روز آماده ارائه خدمات تخصصی کالیبراسیون می‌باشد.

آزمایشگاه دما

مبدل ولتاژ به دمای ترموکوپل

یکی از 8 نوع ترموکوبل را در کادر مربوطه انتخاب نمایید، سپس ولتاژ مورد نظر خود را برحسب میلی‌ولت(mV) در جعبه متنی که با عنوان Thermocouple mV مشخص شده است تایپ و بر روی دکمه‌ی calculate کلیک کنید. محاسبه‌گر، مقدار دمای ترموکوپل را براساس جدول NIST برای ولتاژ مربوطه، به همراه حساسیت(sensivity) یا ضریب سیبک (Seebeck coefficient dV/dT) حساب می‌کند.

ولتاژ ورودی باید برحسب میلی‌ولت(mV) وارد شود. ضریب سیبک (که بر حسب mV/°C داده شده است) نشان‌دهنده‌ی شیب تابع مرجع در دمای انتخاب شده است و می‌توان از آن برای محاسبه‌ی تأثیر یک تغییر افزایشی در دما، بر روی ولتاژ ترموکوپل استفاده کرد.

مقادیر جدول ترموکوپلی که در این محاسبه‌گر استفاده شده است، براساس دمای اتصال مرجع(اتصال سرد) 0 درجه‌ی سانتی‌گراد(32 درجه‌ی فارنهایت) می‌باشد. برای محاسبه‌ی دما براساس یک دمای اتصال مرجع متفاوت، مقدار جدیدی را براساس واحد انتخاب شده در محاسبه‌گر، در جعبه متن مربوطه وارد نمایید.

لوگوی اندیشه نگار
Thermocouple (mV)
Reference Junction
Temperature

Seebeck Coefficient
dV/dT

Standard Limits
of Error

Special Limits
of Error

Temperature
°C     °F     K
Select Thermocouple Type
Type B Type E Type J
Type K Type N Type R
Type S Type T Type C